نیو وال پست  مجموعه تخصصی عرضه کننده محصولات مقاوم سازی در برابر زلزله  مطابق با آیین نامه ها  و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد .این مجموعه در راستای تامین مصالح ساختمانی استاندارد تاکنون با موفقیت عمل کرده است.تخصص اصلی و فعالیت ما برروی محصولات مقاوم سازی دربرابر زلزله  می باشد .

مجموعه نوین وال پست خدمات ذیل را در راستای ایمن سازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله خدمت هم میهنان گرامی ارایه میدهد:

۱-طراحی و محاسبه نقشه های سازه ای مقاوم در برابر زلزله مطابق بر آیین نامه های ضد زلزله سازی
۲-طراحی مقاوم سازی میانقاب ها در برابر زلزله
۳-اجرا پروژه های مقاوم سازی در برابر زلزله

لهذا با توجه به ماهیت  این مجموعه محصولات ذیل را ارائه می دهد:

۱- میلگرد بستر
۲- وادار کناری (وال پست کناری)
۳-وادار سقفی (وال پست سقفی)
۴-وادار میانی (وال پست ستونی)
۵- وادار تیرکی (وال پست تیرکی)
۶-انواع قطعات و مصالح تراکم پذیر وال پست
۷-انواع بست ها ی رادیکالی و ….
۸- انواع پیچ و رول بولت ها