میلگرد بستر نوین وال پست

میلگرد بستر چیست؟

یکی از المان های ضد زلزله سازی دیوار های سازه ها که در آیین نامه های جدید نیز به صورت اجباری در آمده است میلگرد بستر میباشد . به زبان ساده میلگرد بستر قطعاتی ساخته شده از مفتول هستند که  هر چند ردیف یکبار در لابلای ملات قرار میگیرند تا دیوار سازه را در برابر زلزله ایمن نمایند .

مزایا و موارد استفاده از میلگرد بستر:

 • افزایش کیفیت دیوار و کاهش خطر احتمال ریزش
 • افزایش مقاومت خارج از صفحه  و برشی داخلی  دیوار
 • افزایش شکل پذیری رفتار خارج از صفحه دیوار
 • کنترل تغییرات ناشی از جمع شدگی و تغییر شکل های حرارتی
 • ایجاد اتصال برای نصب قطعات نما
 • دسترسی زیاد
 • عدم نیاز به تزریق دوغاب
 • عدم نیاز به تغییر روند ساخت دیوار
 • چسباندندیوارهای دولایه به یکدیگر
 • حداقل بودن طول وصله و طول مهاری به دلیل کوچک بودن قطر مفتول و ساختار شبکه ای میلگرد بستر
 • امکان چسباندن دیوارهای متقاطع با استفاده از میلگرد بستر

طریقه استفاده میلگرد بستر:

میلگرد های بستر را پس از تهیه، سر های آن را خم و درسوراخ های  وادار های کناری (وال پست کناری)  در گیر نمایید . فاصله های ردیف های میلگرد های بستر  از ۳۰ سانتی متر الی ۶۰ سانتی متغیر است و شما جهت سهولت از فاصله ای استفاده میکنید که بتوانید سر میلگرد بستر را در سوراخ های وادار کناری (وال پست کناری) درگیر نمایید . اگر در دیوار پنجره وجود داشت بایستی سر دیگر میلگرد بستر را در سوراخ های سابفریم پنجره درگیر نمایید . درصورتی که دیوار پنجره نداشت سر دیگر میلگرد بستر را درسوراخ های  وادار های کناری (وال پست کناری) ستون مقابل درگیر نمایید .درصورتی که طول دیوار از میلگرد بستر بلندتر بود میتوان دو میلگرد بستر را در کنار هم قرار داده و با مفتول  با همدیگر متصل نمود .