وادار تیرکی (وال پست تیرکی) چیست؟

انواع وال پست ها به دو صورت عمودی و افقی قابلیت پیاده سازی دارند که با مصالح فولادی مختلف قابل اجرا هستند که شامل اجرا با انکر بولت و نبشی کشی ، اجرا با تسمه دور ستون و مهار دیوار با کمک میلگرد در داخل کف و ستون های مجاور می باشد.یکی از دسته های وال پست ها که بایستی در ساختمان نصب و اجرا گردد وادار تیرکی (وال پست تیرکی) است .

وادار میانی (وال پست ستونی) اجباری است؟

در صورتی که ارتفاع دیوار از سه و نیم متر بیشتر شود استفاده از یک وادار تیرکی الزامی است

وادار میانی (وال پست ستونی) چگونه نصب میگردد؟

وادار تیرکی (وال پست تیرکی) در صورتی که وادار میانی (وال پست ستونی ) داشته باشیم به ان متصل میگردد. در غیر این صورت به وادار کناری (وال پست کناری) متصل میگردد در اجرای وال پست همواره اشتباهاتی صورت میگیرد که بخش اعظم آن توسط پیمانکار صورت میپذیرد و مهم ترین علت آن کاهش هزینه تمام شده ساختمان  می باشد.