وال پست سقفی

وادار سقفی (وال پست سقفی) چیست؟

یکی از دسته های وال پست ها که بایستی در ساختمان نصب و اجرا گردد وادار سقفی (وال پست سقفی) است .

وادار سقفی (وال پست سقفی) به کجا نصب میگردد؟

وادار سقفی (وال پست سقفی) به تیر ها وصل میگردد

وادار سقفی (وال پست سقفی) با چه فاصله ای نصب میگردد؟

وادارسقفی (وال پست سقفی) با فاصله پنجاه سانتی متر از ابتدای تیر  نصب میگردد .سپس با فاصله هر پنجاه الی صد سانتی متر یک قطعه نصب میگردد.

وادار سقفی (وال پست سقفی) چگونه نصب میگردد؟

وادار سقفی (وال پست سقفی) در ستون های بتنی با استفاده از  دو عدد رول بولت سایز ۸ (M9)  نصب میگردد . در ستون های فلزی نیز با استفاده پرچ یا با جوش میتوان نصب نمود .در انتها بعد از نصب بایستی ورق های آلاستیک را درون وادارسقفی(وال پست سقفی) قرار داد