وادار میانی

وادار میانی (وال پست ستونی) چیست؟

یکی از دسته های وال پست ها که بایستی در ساختمان نصب و اجرا گردد وادار میانی (وال پست ستونی) است .

وادار میانی (وال پست ستونی) اجباری است؟

در صورتی دیوار شرایط زیر را داشته باشد استفاده از وال پست ستونی اجباری است:

  • در صورتی که طول دیوار کمتر از چهار متر باشد نیازی به وال پست میانی(وال پست ستونی) نیست
  • در صورتی که طول دیوار بین چهار تا پنج متر باشد و فاقد پنجره (ساب فریم)  یک عدد وال پست میانی(وال پست ستونی)
  • در صورتی که طول دیوار بین پنج تا هفت متر باشد و فاقد پنجره (ساب فریم)  دو عدد وال پست میانی(وال پست ستونی)
  • در صورتی که طول دیوار بین هفت تا نه متر باشد و فاقد پنجره (ساب فریم)  سه عدد وال پست میانی(وال پست ستونی)

 

وادار میانی (وال پست ستونی) چگونه نصب میگردد؟

دو قطعه نبشی در پایین  وادار میانی (وال پست ستونی)  به تیر رول بولت میگردد و در قسمت بالا نیز وادار میانی در دل یکی از وادار سقفی (وال پست سقفی) قرار میگرد . در هیچ یک از طرفین نباید وادار میانی(وال پست ستونی ) جوش داده شود و باید دارای حرکت باشد