وادار وال پست کناری

وادار کناری (وال پست کناری) چیست؟

یکی از دسته های وال پست ها که بایستی در ساختمان نصب و اجرا گردد وادار کناری (وال پست کناری) است .

وادار کناری (وال پست کناری) به کجا نصب میگردد؟

وادار کناری (وال پست کناری) به ستون ها وصل میگردد

وادار کناری (وال پست کناری) با چه فاصله ای نصب میگردد؟

وادار کناری (وال پست کناری) با فاصله پنجاه سانتی متر از پایه ستون نصب میگردد .سپس با فاصله هر بیست الی سی سانتی متر یک قطعه نصب میگردد.

وادار کناری (وال پست کناری) چگونه نصب میگردد؟

وادار کناری (وال پست کناری) در ستون های بتنی با استفاده از  دو عدد رول بولت سایز ۸ (M9)  نصب میگردد . در ستون های فلزی نیز با استفاده پرچ یا با جوش میتوان نصب نمود .در انتها بعد از نصب بایستی ورق های آلاستیک را درون وادارکناری (وال پست کناری) قرار داد

عواقب حقوقی عدم اجرای وال پست

با توجه به نتاثیر بالای وال پست و این که اجرای آن باعث حفظ تعادل دیوار در برابر باد و زلزله می باشد، عدم اجرای ان عواقب حقوقی را متوجه  مهندس ناظر پروژه است دراین حالت در صورتی که تخریب دیوار به دلیل عدم اجرای وال پست اتفاق بیافتد وضرر جانی و مالی بر اثر این حادثه ایجاد شود مهندس ناظر مقصر خواهد  بود.