وادار ( وال پست) چیست؟

وال پست به معنی نگهدارنده دیوار است و اتصال دیوارها را به اسکلت ساختمان بر عهده دارد. در گذشته دیوارهای میانقاب یا وال پست توسط ملات و یا نازک کاری به قاب سازه که همان ستونها و تیرها هستند بطور مستقیم متصل میشد ولی تجربه زلزله های اخیر نشان داد که این روش جوابگو نیست به این معنی که اندر کنش سازه و دیوارها باعث وارد شدن نیروهای متقابلی به هردو میشود .به این ترتیب که در اثر نیروهای زلزله یا باد دریفت ایجاد شده در اعضای سازه باعث ایجاد تنش در دیوارهای میانقاب میگردد و متقابلا عکس العمل این نیروها باعث ایجاد تنش در سازه میگردد که اولین اثر آن جابجایی مرکز سختی سازه میباشد که این جابجایی مرکز سختی باعث رفتار غیر قابل پیش بینی در سازه خصوصا در زمان وقوع زلزله میگردد.

طبق بند ۳-۷  آئین نامه ۲۸۰۰ ویراست دوم میزان حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا ۶ متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور ۳.۵ متر می باشد .

ازطرف دیگر تنشهای وارد شده از طرف سازه به دیوارها ممکن است از مقاومت دیوار بیشتر بوده و به دیوار آسیب میزند بطوریکه مؤلفه موازی با سطح نیروی زلزله باعث ایجاد ترک قطری در دیوار شده و مولفه عمود بر سطح آن باعث تخریب و فرو ریزش دیوار میگردد.

به زبان ساده وال پست ها اجزایی هستند که از فولاد ساخته میشوند و طبق قانون اجباری بوده و وظیفه آنها حفظ انسجام و جلوگیری از تخریب دیوار هنگام زلزله می باشند .وال پست ها وظیفه انتقال نیرو از دیوار به فریم را دارند کهبا وجود آن ها دیوار دچار شکستگی و آسیب دیدگی نمی شود.

وال پست ها به عنوان کلافی در طول های مشخص متصل میگردند و برای ایجاد یکپارچگی دیوار بوده و موجب اتصال دیوار با اسکلت خواهند شد در واقع وال پست ها را نگهدارنده دیوار می نامند که با نصب آنها مقاومت دیوار در برابر زلزله افزایش مییابد.

 

انواع وادارها وال پست:

وادار کناری ( وال پست کناری)

وادار سقفی (وال پست سقفی)

وادار میانی (وال پست میانی)

وادار تیرک (وال پست تیرک)

یکی دیگر از محصولات نیو وال پست وادار کناری (وال پست) جهت فرایند های ضد زلزله سازی سازه ها است . این گروه از وال پست به ستون ها متصل میگردد و سپس فوم والپست و تیغه درون آن قرار میگیرد و میلگرد های بستر نیز به سوراخ های آن متصل میشود.

مزایا استفاده از وال پست:

  • عدم نیاز به ضد زنگ
  • مقاوم سازی در برابر زلزله
  • مطابق با آیین نامه های سازه ای داخلی و بین المللی
  •  جلوگیری از ترک در نازک کاری
  • سهولت اجرا سرعت بالای اجرا
  • کم کردن بار مرده ساختمان
  • عدم نیاز به کار گذاشتن پلیت و صفحه در بتن هنگام اجرای اسکلت
  • قابل استفاده برای مهار دیوار های نمای ساختمان