وادار وال پست کناری

از جمله مواردی که در  زمان اجرای وال پست مورد دقت  قرار می گیرد میتوان به موارد پایین اشاره کرد:

 • استفاده وال پست در دور چینی بام
 • پروفیل مورد نیاز برای اجرای کار
 • عدم حذف میلگرد های بستر
 • دقت به مشکلات  حقوقیدر صورت عدم اجرای وال پست
 • تعبیه ورق مدفون در بتن قبل از بتن ریزی
 • استفاده از کیپ مجرب نصب وال پست توسط مهندس مجری پروژه
 • روش نصب پلیت اتصال وال پست به تیر ها
 • نظارت صحیح بر اجرای وال پست و نبشی کشی توسط مهندس ناظر
 • عدم تغییر سایز وال پست ها
 • دیوارها و تیغه های داخلی که ارتفاعی بیشتر از ۱/۸ متر دارند باید از نظر جانبی به سازه به روش مناسب مهار شوند.
 • طول مجاز دیوار غیر سازه ای بین دو کلاف قائم حداکثر ۴ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود نه بیشتر.
 • ارتفاع دیوارغیر سازه ای از تراز کف  نباید بیشتر از ۳/۵ متر باشد.
 • مهار لبه های قائم تمام دیوارهای غیر سازه ای اهمیت زیادی دارد.
 • توجه به عواقب عدم اجرای وال پست و وظیفه مهندس ناظر در صورت عدم اجرای وال پست.

درهنگام  اجرای وال پست کنترلهای ابعادی وظیفه مهندس ناظر معماری  می‌باشد  و همینطور کنترل اجرای نبشی و وال پست در محل مناسب و بر اساس  مقررات و نقشه‌های تایید شده بر عهده مهندس ناظر معماری است  و کنترل چگونکی اتصالات وال پستها و نبشی‌ها وظیفه مهندس ناظر سازه است.  اگر تخلف صورت بگیرد ، هر یک از ناظران می‌تواند تخلف موجود مربوط به خود را در قالب گزارش سفت‌کاری یا یک گزارش تخلف، به مرجع صدور پروانه و سازمان استان ارائه نماید.

همچنین با توجه به اتفاقاتی  که در صورت عدم اجرای وال پست امکان دارد حادث شود  مهندسین  ناظر درزمانی که مالک وال پست  را انجام نداد، برگه پایان کار را مهر و امضا نکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *