محصولات نوین وال پست

یکی از مواردی که باید ناظر با آن مسلط باشد و در صورت عدم رعایت  آنرا  مطالبه کند , باید ها و نبایدهای آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی در زمینه دیوار های میانقابی  می باشد . در صورتیکه پروژه شما نیاز به وال پست  و وادار  و تیرک است  اما در طرح ارائه شده از طرف مهندس محاسب پروژه  این نیاز ها پاسخ داده نشده است  باید با مهندس محاسب ارتباط برقرار و این نیاز ها را از ایشان طلب نمود که البته این مهم توسط مالک یا کسی که نقشه ها را سفارش داده است بایستس پیگری شود . در صورت عدم همکاری بایستی گزارش این موارد به مقامات بالادستی ارسال گردد

مهندس طراح سازه مشخصات اتصال دیوار ها را باید طی مشخصات  در نقشه های سازه معین نماید. اما عموما مهندسین طراح سازه بین کف و تیر سقف پلاستوفوم طراحی نمی کنند ، ولی حتما در دیوارهای پیرامونی که به صورت میانقاب هستند باید بین ستونها و دیوار ، پلاستوفوم اجرا شود و از اتصال مستقیم دیوار به ستونها جلوگیری نمود.