وال پست، یکی از عناصر مهم در سازه‌های ساختمانی است که به‌منظور حفظ تعادل دیوار در برابر نیروهای باد و زلزله نصب می‌شود. اجرای وال پست، به دلیل داشتن الزامات قانونی و تکنیکی، بسیار مهم و ضروری است.

آیین نامه ۲۸۰۰ وال پست بند ۴-۵-۴ تعیین می‌کند که دیوارهای داخلی یا تیغه‌های با ارتفاع بیش از ۱/۸ متر، باید به نحو مناسبی مانند استفاده از وادارها و … از نظر جانبی به سازه مهار شوند. همچنین، بند ۷-۵-۳ نیز مشخص می‌کند که حداکثر طول مجاز هر دیوار غیر سازه‌ای بین دو کلاف قائم، نباید از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن بیشتر باشد و حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه‌ای از تراز کف ۳/۵ متر است. لبه‌های قائم تمام دیوارهای غیر سازه‌ای باید مهار شوند و لبه‌های فوقانی (افقی) دیوار غیر سازه ای که در تمام ارتفاع ادامه ندارد باید با کلاف فولادی یا ناودانی نمره ۶ یا معادل مقطع بتن مسلح یا چوبی که به دیوار سازه‌ای یا کلاف‌های احاطه کننده دیوار غیر سازه‌ای متصل باشد، مقید گردد.

همچنین، در مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶، بند ۴-۹-۱-۳ تعیین می‌کند که در تمام دیوار‌های ساختمان، بویژه در دیوارهای نما، باید ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) باید رعایت گردد.