نکات اجرایی و نظارتی والپست

برای اجرای صحیح وال پست در ساختمان‌ها، باید نکات اجرایی و نظارتی مربوط به نبشی کشی و وال پست رعایت شوند. اجرای وال پست باید به صورت مستقیم و متصل به ستون و سقف صورت گیرد، مگر این‌که سختی دیوار Read More

محصولات نوین وال پست

چگونه متوجه شویم که طراح سازه، سختی دیوارهای جانبی را در محاسبات آورده است؟

یکی از مواردی که باید ناظر با آن مسلط باشد و در صورت عدم رعایت  آنرا  مطالبه کند , باید ها و نبایدهای آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی در زمینه دیوار های میانقابی  می باشد . در صورتیکه Read More

وادار وال پست کناری

شرایط اجرای وال پست

از جمله مواردی که در  زمان اجرای وال پست مورد دقت  قرار می گیرد میتوان به موارد پایین اشاره کرد: استفاده وال پست در دور چینی بام پروفیل مورد نیاز برای اجرای کار عدم حذف میلگرد های بستر دقت به Read More

اتصال تلسکوپی چیست؟

بر اساس پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، در دیوارهای یکسرآزاد که از وادار انتهایی استفاده می‌شود، وادارهای عمودیِ دو انتهای دیوار بایستی در هر دوجهت (داخل و خارج از صفحه دیوار) مقید شود. به این اتصال که باعث مقید نمودن وادار Read More