نکات اجرایی و نظارتی والپست

برای اجرای صحیح وال پست در ساختمان‌ها، باید نکات اجرایی و نظارتی مربوط به نبشی کشی و وال پست رعایت شوند. اجرای وال پست باید به صورت مستقیم و متصل به ستون و سقف صورت گیرد، مگر این‌که سختی دیوار Read More

الزامات قانونی والپست

وال پست، یکی از عناصر مهم در سازه‌های ساختمانی است که به‌منظور حفظ تعادل دیوار در برابر نیروهای باد و زلزله نصب می‌شود. اجرای وال پست، به دلیل داشتن الزامات قانونی و تکنیکی، بسیار مهم و ضروری است. آیین نامه Read More

محصولات نوین وال پست

چگونه متوجه شویم که طراح سازه، سختی دیوارهای جانبی را در محاسبات آورده است؟

یکی از مواردی که باید ناظر با آن مسلط باشد و در صورت عدم رعایت  آنرا  مطالبه کند , باید ها و نبایدهای آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی در زمینه دیوار های میانقابی  می باشد . در صورتیکه Read More

وادار وال پست کناری

شرایط اجرای وال پست

از جمله مواردی که در  زمان اجرای وال پست مورد دقت  قرار می گیرد میتوان به موارد پایین اشاره کرد: استفاده وال پست در دور چینی بام پروفیل مورد نیاز برای اجرای کار عدم حذف میلگرد های بستر دقت به Read More