وادار وال پست کناری

شرایط اجرای وال پست

از جمله مواردی که در  زمان اجرای وال پست مورد دقت  قرار می گیرد میتوان به موارد پایین اشاره کرد: استفاده وال پست در دور چینی بام پروفیل مورد نیاز برای اجرای کار عدم حذف میلگرد های بستر دقت به Read More