برای اجرای صحیح وال پست در ساختمان‌ها، باید نکات اجرایی و نظارتی مربوط به نبشی کشی و وال پست رعایت شوند. اجرای وال پست باید به صورت مستقیم و متصل به ستون و سقف صورت گیرد، مگر این‌که سختی دیوار در محاسبات طراحی وارد نشده باشد، در این صورت باید وال پست با فاصله ۵ سانتیمتر از ستون اجرا شود. در زمان دیوار چینی، میلگردهای عصایی خم شده، در ارتفاع دیوار و با فاصله ۷۰ سانت از هم به داخل نبشی جوش شوند و فاصله ۵ سانتی نبشی با ستون هم توسط پلاستوفوم پُر شود.

نکات اجرایی وظایف ناظران در اجرای وال پست و نبشی کشی شامل کنترل ابعادی، اجرای نبشی و وال پست مطابق با مقررات و نقشه‌ها و کنترل نحوه اتصالات وال پست‌ها و نبشی‌ها می‌شود. در صورت وجود تخلف، هر یک از ناظران می‌تواند تخلف موجود را در قالب گزارش سفت‌کاری یا یک گزارش تخلف، به مرجع صدور پروانه و سازمان استان ارائه دهد.

در صورت عدم اجرای وال پست و نبشی کشی دیوار، ناظر باید از امضای برگه پایان کار خودداری کند. به دلیل خسارات جانی و مالی زیادی که بدون وال پست بودن دیوارها در حوادث زلزله به بار آورده‌اند، توصیه می‌شود که مهندسان ناظر در صورت عدم اجرای وال پست و نبشی کشی دیوار، برگه پایان کار را مهر و امضا نکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *